מיקח וממכר

bargaining

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מיקח וממכר — התמקחות, משא ומתן על מחירים {{}} …   אוצר עברית

  • תגרנות — מיקח וממכר, מסחר זעיר, רוכלות, מכירה בדוכן; וכחנות, התמקחות, עמידה על המיקח, הידיינו …   אוצר עברית

  • מיסחריות — תגרנות, מיקח וממכר, עקרונות מסחריים, רוח המסחר, שיטות מסחריו …   אוצר עברית

  • מסחריות — תגרנות, מיקח וממכר, עקרונות מסחריים, רוח המסחר, שיטות מסחריו …   אוצר עברית

  • ספקולציה — עיון, שיקול דעת, חשיבה, מחקר; ספסרות, מיקח וממכר, הימור כלכלי, גריפת רווחי …   אוצר עברית

  • ספקולצייה — עיון, שיקול דעת, חשיבה, מחקר; ספסרות, מיקח וממכר, הימור כלכלי, גריפת רווחי …   אוצר עברית

  • שווק — 1 v. למכור, לקדם מכירות, למצוא קונים, לפרסם, להחדיר מותג, להוציא לשו 2 מכירות, ממכר, הוצאת סחורה לשווקים, מכירת סחורה בשוק, הצעת סחורות לשווקי 3 רחוב דוכנים, דוכני ממכר מזון, אזור קניות צפוף, יריד, בזאר, מרכז מיקח וממכר; ציבור הקונים, קהל הלקוחות …   אוצר עברית

  • שוק — 1 v. נמכר, קודמו מכירותיו, נמצאו לו קונים, פורסם, הוחדר (מותג) , הוצא לשו 2 זעזוע, הלם, בהלה, חרדה, פלצות, מהלומה; תדהמה, הפתעה; מכת חשמ 3 כרע, חלק הרגל שתחת הברך; צלעות המשולש שאינן בסיס, צלע הנשענת על בסיס המשול 4 רחוב דוכנים, דוכני ממכר מזון,… …   אוצר עברית

  • סחר — 1 v. להיקנות ולהימכר ברווח, היות נושא למיקח וממכר, לעבור מסוחר לקונה, להוות נושא למסח 2 v. לעסוק במסחר, לקנות ולמכור, לעסוק במיקח וממכר, לקנות סחורה ולמכרה ברווח, לשאת ולתת, לתגר, להתמקח, להחלי 3 מסחר, מיקח, מכירה וקנייה, החלפת סחורות, עסקים, עסק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.